Jemput masuk....

Sunday, March 20, 2011

Sosiolinguistik

Situasi 40 ( 18 Mac 2011, Jumaat ) 
Situasi ini merupakan situasi yang terakhir untuk tugasan Sosiolinguistik. Namun, ia tidak berakhir di sini sahaja, sekiranya terdapat kelapangan, aku akan sentiasa mengaktifkan blog Sosiolinguistik untuk berkongsi tentang bahasa dan masyarakat. Sekalung penghargaan buat pensyarah tersayang, Dr. Siti Saniah Abu Bakar yang telah memeberi peluang kepada aku untuk belajar mengenali apa itu blog. Sekiranya tidak ada tugasan seperti ini sudah pasti aku tidak berkemahiran untuk menghasilkan dan menguruskan blog ini. Jutaan terima kasih juga buat sahabat-sahabat yang banyak memberi tunjuk ajar dalam proses untuk membuat blog ini. 

Melalui blog ini, aku dapat mngetahui mengenai perkaitan bahasa dengan masyarakat. Itulah yang dikatakan ilmu Sosiolinguistik. Sosiolinguistik ialah kajian tentang bahasa yang berkaitan dengan masyarakat. Ia juga berkaitan dengan bentuk-bentuk tindakan manusia dalam masyarakat. Kesemua situasi yang dicoretkan dalam blog ini adalah berkaitan dengan bahasa dan masyarakat. 

Terdapat juga pendapat tokoh mengenai Sosiolinguistik.Contohnya ;
R.Appel menyatakan sosiolinguistik ialah kajian tentang bahasa dan pemakaian bahasa dalam hubungannya dengan masyarakat dan kebudayaan. 

Nikolas Coupland &Adam Jaworski pula menyatakan sosiolonguistik ini sebagai kajian tentang bahasa dalam konteks sosialnya dan kajian kehidupan sosial melalui linguistik. 
P.W.J Nababan menaytakan sosiolinguistik sebagai kajian atau pembahasan dari bahasa sehubungan dengan penutur bahasa itu sebagai anggota masyarakat. 

Kita perlu mengetahui ataupun perlu belajar ilmu Sosiolinguistik ini kerana ia sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Melalui ini, kita dapat mengetahui pelbagai perkara berkaitan dengan bahasa dan masyarakat. Setelah membuat tugasan, barulah timbul kesedaran mengenai kepentingan ilmu ini. Sebelum ini, aku tidak dilatih untuk membuat kajian tentang bahasa secara bersiri ataupun dalam bentuk diari harian seperti ini. 

                                                                                                      Terima kasih, Suzie Suziana
  

No comments:

Post a Comment